alimenty

Prawnym obowiązkiem rodziców dziecka jest zaspokojenie jego potrzeb związanych z utrzymaniem, aż do momentu, kiedy będzie ono w stanie utrzymywać się samodzielnie. Rodzice mają obowiązek zapewnić utrzymanie dziecku niezależnie od tego, czy pochodzi ono z małżeństwa, czy związku pozamałżeńskiego. Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka jest uregulowany przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Główną jego przesłanką jest niezdolność dziecka do samodzielnego utrzymania się i dotyczy dziecka od momentu narodzin, aż do całkowitego usamodzielnienia się.

Obowiązek alimentacyjny obejmuje również rodziców dzieci, które ukończyły 18 lat i nadal kontynuują naukę. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy nie określa górnej granicy wieku, do którego dziecko ma prawo otrzymywać od swoich rodziców środki na utrzymanie. Rodzice dożywotnio zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka, które z powodu choroby lub niepełnosprawności, nie jest w stanie samodzielnie pokrywać kosztów swojego utrzymania. Alimenty na dziecko powinny być wypłacane w wysokości wystarczającej na pokrycie usprawiedliwionych potrzeb życiowych dziecka i kosztów związanych z jego kształceniem.

Istnieją sytuacje, w których rodzice dziecka nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego, żyją w separacji lub się rozwiedli. Wówczas rodzic, który opiekuje się dzieckiem, ma prawo do otrzymania środków finansowych na utrzymanie dziecka – od drugiego rodzica. Wysokość i częstotliwość otrzymywania alimentów można ustalić na zasadzie umowy ustnej, pisemnej lub zawartej w kancelarii notarialnej. Jeżeli jednak rodzic dobrowolnie nie pokrywa kosztów utrzymania dziecka, można wystąpić na drogę sądową w celu uzyskania od niego alimentów. Należy wówczas złożyć do Sądu Rejonowego pozew o alimenty na rzecz dziecka. W pozwie trzeba wyszczególnić swoje żądania dotyczące wysokości alimentów i uzasadnić je poprzez określenie potrzeb dziecka. Konieczne będzie też przedstawienie  sytuacji i możliwości finansowych osoby pozwanej o alimenty.

Osoba zainteresowana może złożyć pozew osobiście lub, co jest korzystniejsze,  sięgnąć po pomoc radcy prawnego lub adwokata. Pomoc ze strony specjalisty w dziedzinie prawa może obejmować między innymi: poradę na temat przysługujących praw, skompletowanie koniecznych dokumentów, napisanie pozwu z uzasadnieniem, reprezentowanie powoda przed sądem itd. Pomoc ze strony prawnika może okazać się nieoceniona szczególnie w przypadku, gdy osoba pozwana nie wykazuje chęci płacenia świadczeń alimentacyjnych. W każdym przypadku skorzystanie z usług prawnika będzie stanowiło pomoc merytoryczną i może przyspieszyć zasądzenie alimentów w oczekiwanej wysokości.

Więcej na temat alimentów znajdą Państwo na stronie http://www.krp-ks.pl/

1 KOMENTARZ

  1. Bardzo ciekawy artykuł. Alimenty są obowiązkiem i każdy na kogo ten obowiązek jest nałożony musi go spełnić. Niestety mimo surowych kar jak więzienie ten obowiązek jest skutecznie unikany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here