alimenty

Prawnym obowiązkiem rodziców dziecka jest zaspokojenie jego potrzeb związanych z utrzymaniem, aż do momentu, kiedy będzie ono w stanie utrzymywać się samodzielnie. Rodzice mają obowiązek zapewnić utrzymanie dziecku niezależnie od tego, czy pochodzi ono z małżeństwa, czy związku pozamałżeńskiego. Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka jest uregulowany przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Główną jego przesłanką jest niezdolność dziecka do samodzielnego utrzymania się i dotyczy dziecka od momentu narodzin, aż do całkowitego usamodzielnienia się.

Obowiązek alimentacyjny obejmuje również rodziców dzieci, które ukończyły 18 lat i nadal kontynuują naukę. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy nie określa górnej granicy wieku, do którego dziecko ma prawo otrzymywać od swoich rodziców środki na utrzymanie. Rodzice dożywotnio zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka, które z powodu choroby lub niepełnosprawności, nie jest w stanie samodzielnie pokrywać kosztów swojego utrzymania. Alimenty na dziecko powinny być wypłacane w wysokości wystarczającej na pokrycie usprawiedliwionych potrzeb życiowych dziecka i kosztów związanych z jego kształceniem.

Istnieją sytuacje, w których rodzice dziecka nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego, żyją w separacji lub się rozwiedli. Wówczas rodzic, który opiekuje się dzieckiem, ma prawo do otrzymania środków finansowych na utrzymanie dziecka – od drugiego rodzica. Wysokość i częstotliwość otrzymywania alimentów można ustalić na zasadzie umowy ustnej, pisemnej lub zawartej w kancelarii notarialnej. Jeżeli jednak rodzic dobrowolnie nie pokrywa kosztów utrzymania dziecka, można wystąpić na drogę sądową w celu uzyskania od niego alimentów. Należy wówczas złożyć do Sądu Rejonowego pozew o alimenty na rzecz dziecka. W pozwie trzeba wyszczególnić swoje żądania dotyczące wysokości alimentów i uzasadnić je poprzez określenie potrzeb dziecka. Konieczne będzie też przedstawienie  sytuacji i możliwości finansowych osoby pozwanej o alimenty.

Osoba zainteresowana może złożyć pozew osobiście lub, co jest korzystniejsze,  sięgnąć po pomoc radcy prawnego lub adwokata. Pomoc ze strony specjalisty w dziedzinie prawa może obejmować między innymi: poradę na temat przysługujących praw, skompletowanie koniecznych dokumentów, napisanie pozwu z uzasadnieniem, reprezentowanie powoda przed sądem itd. Pomoc ze strony prawnika może okazać się nieoceniona szczególnie w przypadku, gdy osoba pozwana nie wykazuje chęci płacenia świadczeń alimentacyjnych. W każdym przypadku skorzystanie z usług prawnika będzie stanowiło pomoc merytoryczną i może przyspieszyć zasądzenie alimentów w oczekiwanej wysokości.

Więcej na temat alimentów znajdą Państwo na stronie http://www.krp-ks.pl/

Koniecznie doczytaj: http://www.pozytywnyimpuls.pl/kancelaria-prawna-czy-prawnicza/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here